Algemene voorwaarden

De DECU-STICK mag alleen gebruikt worden door gekwalificeerd gezondheidszorgpersoneel wanneer zij op basis van hun klinische beoordeling van de individuele patiënt deze meetmethode zinvol achten.

Door de DECU-STICK zelf te gebruiken of door zorgverleners thuis te instrueren in het gebruik daarvan, aanvaart een gezondheidszorgwerker de verantwoordelijkheid voor elke schade die veroorzaakt zou zijn door de DECU-STICK.

De DECU-STICK mag alleen door zorgverleners zonder medische of verpleegkundige achtergrond thuis gebruikt worden na duidelijke instructie over het juiste gebruik en de risico’s van dit gebruik door een professionele zorgverlener.

DECU-STICK™ is eigendom van de “Stichting Meten is Weten” (KvK-nummer 61791946). Deze website wordt beheerd en onderhouden door het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG). Het NVDG behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en bij meer dan 1000 metingen met de DECU-STICK nooit enige schade is vastgesteld, aanvaarden noch de “Stichting Meten is Weten”, noch het NVDG, noch bestuurders van beide organisaties, noch de webmaster, noch de producent of de distributeur van het product aansprakelijkheid voor enige schade die door het gebruik van de DECU-STICK zou zijn veroorzaakt.

Geschillen kunnen uitsluitend onder de Nederlandse wet- en regelgeving beslecht worden.

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness