Behandeling

Voor de behandeling van decubitus bestaan een aantal richtlijnen en protocollen. Naast lokale richtlijnen en protocollen is vooral de “Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling”, uitgegeven door de organisatie “Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)”, Utrecht, nov. 2011, van belang. Deze richtlijn is gebaseerd op ‘Pressure Ulcer Prevention & Treatment, Clinical Practice Guideline’. Deze is ontstaan uit een samenwerking tussen het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), het American National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) en de Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) gepubliceerd in 2009. Hiervan is ook een tweede druk uit 2014 beschikbaar. Deze is te downloaden via “Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide“.

Als een decubituswond niet (goed) geneest moet men de oorzaak hiervan opsporen en de behandeling hierop aanpassen. Aan bovenstaande richtlijnen kan men onder meer de volgende oorzaken ontlenen *):

De behandeling van al deze mogelijke oorzaken van slechte wondgenezing valt buiten het bestek van deze website.
De tabel hierboven is wel een hulpmiddel om deze oorzaken systematisch na te gaan.

Overweegt men op grond hiervan over te gaan op een ander wondverbandmiddel dan is het van belang de specificaties en gebruiksaanwijzing van de fabrikant te volgen. De Nederlandse expertgroep die de “Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling” heeft opgesteld, doet geen aanbevelingen over het gebruik van specifieke wondverbanden voor specifieke categorieën van decubitus omdat zij van mening is dat hiervoor onvoldoende wetenschappelijk bewijs is. Een keuzetabel voor wondbedekkers vindt men op de website www.huidziekten.nl van de afdeling Dermatologie, AMC Amsterdam en in onderstaande referentie.

*) Sluis TAR et al. Decubitus. In: Dr. F.W.A. van  Asbeck en Dr. I.J.W. van Nes (Red.), Handboek Dwarslaesierevalidatie, 3de druk, Assen: Van Gorcum, 2016.

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness