FAQ

1. Hoe ziet de DECU-STICK eruit?
In de loop van de tijd zijn er verschillende vormen van DECU-STICKs ontwikkeld en gebruikt. De essentie van de methode is echter niet veranderd. Hieronder de twee meest gebruikte vormen.

Een vorm is een steriel verpakt wattenstokje van 15 cm lang met op de verpakking een schaalverdeling in cm.

Daarnaast kan ook een gewoon steriel wattenstokje en een liniaaltje gebruikt worden.2. Waarvoor kan men de DECU-STICK gebruiken?

De DECU-STICK wordt gebruikt om de lengte, de breedte, de diepte en de ondermijning van een decubituswond snel te meten en te registreren. Bij wekelijkse meting en registratie krijgen zowel de behandelaar als de patiënt een goed inzicht in de genezing van de decubituswond. Bij 4 of meer metingen kan men de kans voorspellen dat een decubituswond gaat genezen en hoe lang dat gaat duren (zie OVER DECU-STICK ref. 6).

3. Waarom is wondmeting nodig?

Wondbehandeling is belastend voor de patiënt en kostbaar in arbeid en wondzorgmateriaal. Hierom is het nodig om te weten of de gekozen behandeling effectief is. Hiervoor is decubituswondmeting nodig. Als een behandeling niet effectief is kan men de oorzaak nagaan en kiezen voor een andere conservatieve behandeling of een operatieve sluiting van de wond. Hoe eerder men dit weet, des te beter het is. 
Daarnaast is het belangrijk de patiënt gemotiveerd te houden voor de behandeling door de resultaten regelmatig naar hem of haar terug te koppelen.

4. Wat is de functie van het wattenbolletje op de DECU-STICK?

Geen. De DECU-STICK heeft een wattenbolletje omdat het een steriel wattenstokje is. Als het nodig is kan men na afloop van de meting het wattenstokje altijd gebruiken voor het verbinden van de wond of het afnemen van een wondkweek.

5. Hoeveel kost een DECU-STICK en waar kan ik deze bestellen?
De DECU-STICK met op de verpakking een centimeterverdeling is helaas op dit moment niet leverbaar. Steriele wattenstokjes kosten rond de € 0.10 per stuk en kunnen bij elke leverancier van verbandmiddelen besteld worden.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de DECU-STICK, en wanneer de DEU-STICK met centimeterverdeling op de verpakking weer leverbaar is, dan kunt u zich registreren als belangstellende. U wordt dan per e-mail geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van de DECU-STICK, wondmeting en wondzorg.
Registreer direct als DECU-STICK belangstellende / gebruiker


6. Kan men de meetresultaten ook digitaal registreren en opslaan in een elektronisch patiëntendossier?
Er wordt gewerkt aan een digitaal formulier waarmee men de resultaten direct in het EPD kan registreren maar dit kan nu nog niet. Men kan wel een foto maken van het ingevulde formulier en dit in het EPD invoeren.

7. Hoe betrouwbaar is het meten van een decubituswond met de DECU-STICK?
De betrouwbaarheid van deze methode is getest en hierbij werden betrouwbaarheidswaarden gevonden tussen de 0.95 en 0.99. (Ref. 1 en 2)

8. Kan men de metingen met de DECU-STICK ook gebruiken om de oppervlakte of het volume van een decubituswond te berekenen? 

Ja, dat kan en dat is in diverse onderzoeken ook gedaan. Het nadeel daarvan is dat de berekening extra tijd kost en onnauwkeurig is. Immers oppervlakkige decubituswonden zijn nooit een rechthoek dus lengte x breedte geeft altijd een overschatting van de oppervlakte. Diepe decubituswonden zijn ook nooit een kubus of een rechthoekig blok zodat lengte x breedte x hoogte een overschatting van het volume van de wond geeft. Men heeft geprobeerd dit te compenseren door deze maten te vermenigvuldigen met een bepaalde factor maar dit blijft onnauwkeurig en hierdoor wordt de kans op fouten alleen maar groter. Hierom hebben wij ervoor gekozen lengte, breedte en - indien aanwezig - diepte/ondermijning per datum onder elkaar op het wondbehandelingsresultaat-formulier te vermelden.

9. Kan men de decubituswond ook beschadigen door meting met de DECU-STICK?
Theoretisch kan dit bij het meten van de ondermijning. Dit is in > 1000 metingen nog nooit vastgesteld. Het belangrijkste is dat men de ondermijning voorzichtig sondeert en niet probeert door een weerstand heen te drukken.


10. Is wondmeting met de DECU-STICK pijnlijk?
De meeste decubituswonden zijn onder meer ontstaan doordat de huid en de weefsels ter plaatse gevoelloos zijn. Dan is meting dus niet pijnlijk. Als er geen (volledige) gevoelsuitval is moet men bij het meten van de ondermijning erop bedacht zijn dat dit gevoelig kan zijn.

11. Zijn er resultaten gepubliceerd over wondmeting met de DECU-STICK?

Ja, de methode is gepubliceerd (zie Over DECU-STICK Ref. 1,2,3,4). In een apart artikel zijn het wondmeten met de DECU-STICK, het registreren en de mogelijkheid om daarmee na 4 weken de voortgang van de wondgenezing te voorspellen gepubliceerd (Ref. 6).

12. Is de DECU-STICK de enige manier om decubituswonden te meten?

Nee. Er zijn vele methoden beschreven maar die hebben allemaal hun nadelen (Ref. 5). 
Een veel gebruikte methode is het maken van digitale foto’s van de wond met een liniaal er naast. Deze methode heeft 2 nadelen. Ten eerste kan hiermee de diepte en de ondermijning niet vastgesteld worden. In een evaluatiestudie met de DECU-STICK werd bij > ¾ van de decubituswonden een ondermijning gevonden en in ¼ van de wonden was de ondermijning groter dan de lengte of de breedte (zie OVER DECU-STICK Ref.6). Ten tweede is het beloop van de genezing moeilijk vast te stellen als de tussenruimte tussen de verschillende foto’s niet steeds gelijk is. Dit is door omstandigheden vaak het geval.
Andere methoden, zoals met een 3D-camera, zijn vaak duur door aanschaf en licenties van de apparatuur en geven desondanks geen inzicht in de ondermijning van de wond. Daardoor zijn ze minder geschikt voor routinegebruik aan het ziekbed.

13. Wat zijn de voordelen van het meten van decubituswonden met de DECU-STICK boven het meten met andere methoden?
De snelheid, betrouwbaarheid, de lage kosten en de mogelijkheid om de behandeling en de resultaten daarvan in 1 formulier te registreren. Met enige handigheid kost het meten en registreren van een decubituswond niet meer dan 30 seconden. De methode kan zowel in het ziekenhuis, verpleeghuis, op de polikliniek als thuis toegepast worden. Door de eenvoud is deze ook gemakkelijk aan personen zonder medische of verpleegkundige achtergrond te leren. Bij 4 of meer metingen kan men de kans voorspellen dat een decubituswond gaat genezen en hoe lang dat gaat duren.


14. Kan de DECU-STICK ook gebruikt worden voor het meten van andere wonden of dermatologische afwijkingen?
Waarschijnlijk wel maar tot nu toe is deze methode alleen op grote schaal toegepast en onderzocht bij decubituswonden bij patiënten met een dwarslaesie. Bij diabetische voetulcera of andere dermatologische afwijkingen is nog geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van deze methode. Initiatieven op dit gebied zijn welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness