Ontstaan

HISTORIE
Het idee rondom de DECU-STICK is rond 1995 ontwikkeld door Dr. F.W.A. van Asbeck, revalidatiearts, om op een snelle, goedkope en betrouwbare manier de genezing van decubituswonden te volgen bij dwarslaesiepatiënten die hiervoor klinisch in Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht opgenomen waren. Omdat de methode goed bleek te voldoen en er vragen kwamen om deze methode ook in andere instellingen, poliklinieken of thuis toe te passen werd de DECU-STICK verder ontwikkeld. Bij wondverzorging thuis kan op grond van het ingevulde behandelingsresultaatformulier met de wondverpleegkundig specialist of arts in het ziekenhuis of revalidatiecentrum over het te volgen beleid overlegd worden.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Hoewel de DECU-STICK ontwikkeld is om de genezing van een decubituswond van een individuele patiënt te volgen, blijken de data, die op deze wijze verzameld worden, in geanonimiseerde vorm een rijke bron van wetenschappelijk onderzoek naar decubitusgenezing. De eerste publicatie op basis van deze gegevens is in 2015 verschenen (Ref. 6). In de toekomst zal hier hopelijk nog meer gebruik van gemaakt worden.

EIGENDOM
DECU-STICK™ is eigendom van de “Stichting Meten is Weten” (KvK-nummer 61791946). Het beheer van deze website is in 2018 overgedragen aan het “Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap” (NVDG). Het NVDG onderhoudt de website www.decu-stick.org als onderdeel van haar eigen website.

AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en bij meer dan 1000 metingen met de DECU-STICK nooit enige schade is vastgesteld, aanvaarden noch de “Stichting Meten is Weten”, noch het NVDG, noch bestuurders van beide organisaties, noch de webmaster, noch de producent of de distributeur van het product aansprakelijkheid voor enige schade die door het gebruik van de DECU-STICK zou zijn veroorzaakt. Zie verder de Algemene Voorwaarden.

REFERENTIES

 1. Asbeck FWA van. De DECU-STICK: een eenvoudige manier om decubitus te meten. Ned Tijdschr Geneesk 1997; 141: 1718.
 2. Asbeck FWA van. De “DECU-STICK”; een werkelijk eenvoudige manier om decubitus te meten. Revalidata 1998; 20: 17-18.
 3. As HHJ van, Horst CMAM van der. Decubitus. In: Asbeck FWA van (ed). Handboek Dwarslaesierevalidatie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1998;140-142.
 4. Sluis TAR, Smit CJA, Middelweerd E, Horst CMAM van der. Decubitus. In: Asbeck FWA van, Nes IJW van (eds). Handboek Dwarslaesierevalidatie. Van Gorcum, Assen 2016; 113-123.
 5. Lis MS van, Asbeck FWA van, Post MWM. Monitoring healing of pressure ulcers: a review of assessment instruments for use in the spinal cord unit. Spinal Cord 2010; 48: 92-99.
 6. Asbeck FW van, Post MW. . Bedside prediction of the progress of pressure ulcer healing in Spinal Cord Injury patients using the “Decu-stick”. Spinal Cord 2015; 53: 539-543.
 • CPlogo Gray RGB 300
 • Wellspect HealthCare
 • Medtronic
 • Hollister
 • Bioness