Nieuwe richtlijn dwarslaesierevalidatie

Download de richtlijn Dwarslaesie
Via de volgende link kunt un een korte versie van de richtlijn downloaden >>
Op de website www.richtlijnendatabase.nl is de volledige versie te downloaden.

Waar gaat deze richtlijn over?
Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige inzichten de beste zorg is voor patiënten met een verworven dwarslaesie. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, expert opinion en patiëntenvoorkeuren.  In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Pre- en postoperatief beleid bij dwarslaesie patiënten met een decubitus.
 • Medicatiebeleid bij neuropathische pijn bij patiënten met een dwarslaesie.
 • Antistollingsbeleid bij patiënten met een dwarslaesie in de chronische fase.
 • Methode van semen verkrijging bij mannelijke dwarslaesie patiënten met een (toekomstige) kinderwens.
 • Voorlichting en begeleiding rondom seksualiteit bij patiënten met een dwarslaesie.
 • Screening en behandeling van stemmingsproblematiek bij patiënten met een dwarslaesie.
 • Beleid omtrent het onderhouden van een gezonde energiebalans bij patiënten met een dwarslaesie.
 • Preventie van pneumonie bij patiënten met een hoge dwarslaesie.
 • Zorgtraject na de revalidatiefase voor patiënten met een dwarslaesie.
 • Zorg voor oudere patiënten met een dwarslaesie.

De richtlijn geeft aanbevelingen voor in de praktijk ervaren belangrijkste knelpunten. De richtlijn heeft niet tot doel om het hele zorgproces omvattend te beschrijven. Hiervoor wordt verwezen naar onder andere het handboek Dwarslaesierevalidatie en de Zorgstandaard Dwarslaesie. 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij of verwijzen naar medisch specialistische revalidatie voor patiënten met een verworven dwarslaesie. 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de revalidatieartsen, neurologen, neurochirurgen, plastisch chirurgen, urologen, seksuologen en de patiëntenvereniging.  

Bron: richtlijnen database

 • CPlogo Gray RGB 300
 • Wellspect HealthCare
 • Medtronic
 • Hollister
 • Bioness