Bestuur

Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

Rembrandtkade 10
3583 TM Utrecht
Giro: 01.96.089
Dutch Flemish Spinal cord Society (DuFScoS)

Samenstelling Bestuur

Voorzitter
Drs. mw. H. (Helma) Bongers
Revalidatiearts
De Maartenskliniek te Nijmegen

Vice-voorzitter, vertegenwoordiger werkgroep artsen
Drs. W. (Willemijn) Faber
Revalidatiearts
Heliomare

Secretaris: vacature

Penningmeester, vertegenwoordiger management
dhr. P. (Peter) Theeuwen
Manager
Roessingh Centrum voor Revalidatie

Lid, vertegenwoordiger werkgroep fysiotherapie
dhr. A. (Alex) DeCoster 
Fysiotherapeut
UZ Gent

Lid, vertegenwoordiger werkgroep ergotherapie (tijdelijk secretaris)
Mw. S.M. (Sytske) Teeninga
Ergotherapeute
UMCG

Lid, vertegenwoordiger werkgroep maatschappelijk werk
Mw. E. (Eveline) Vollbracht
Maatschappelijk werkster
Reade

Lid, vertegenwoordiger werkgroep verpleegkunde
Mw. A. (Anja) de Haan
De Hoogstraat

Lid, vertegenwoordiger werkgroep psychologie
Drs. P. (Pauline) van Kronenburg
GZ-psycholoog
Adelante Zorggroep

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness