Bestuur

Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

Rembrandtkade 10
3583 TM Utrecht
Giro: 01.96.089
Dutch Flemish Spinal cord Society (DuFScoS)

Samenstelling Bestuur

Voorzitter
Drs. W. (Willemijn) Faber
Revalidatiearts
Heliomare

Vice-voorzitter, vertegenwoordiger werkgroep artsen
Dr. J.M. (Janneke) Stolwijk
Revalidatiearts
De Hoogstraat

Secretaris: lid van de werkgroep artsen
Dr. D.C.M. (Dorien) Spijkerman
Revalidatiearts dwarslaesie/heelkunde
Rijndam Revalidatie

Penningmeester, vertegenwoordiger management
dhr. P. (Peter) Theeuwen
Manager
Roessingh Centrum voor Revalidatie

Lid, vertegenwoordiger werkgroep fysiotherapie
dhr. A. (Alex) DeCoster 
Fysiotherapeut
UZ Gent

Lid, vertegenwoordiger werkgroep ergotherapie
Mw. S.M. (Sytske) Teeninga
Ergotherapeute
UMCG

Lid, vertegenwoordiger werkgroep maatschappelijk werk
Mw. E. (Eveline) Vollbracht
Maatschappelijk werkster
Reade

Lid, vertegenwoordiger werkgroep verpleegkunde
Mw. A. (Anja) de Haan
De Hoogstraat

Lid, vertegenwoordiger werkgroep psychologie
Drs. P. (Pauline) van Kronenburg
GZ-psycholoog
Adelante Zorggroep

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness