Missie NVDG

Het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) bestaat sinds 1993 als vereniging van medewerkers van gespecialiseerde afdelingen voor dwarslaesierevalidatie. Het doel van de vereniging is het bevorderen van:

 • de samenwerking tussen personen, die zich met dwarslaesierevalidatie in Nederland en Vlaanderen bezighouden;
 • de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen deze personen;
 • de uitwisseling van ideeën en ervaringen met personen uit andere landen, die zich met dwarslaesierevalidatie bezighouden;
 • wetenschappelijk werk over dwarslaesierevalidatie.

Sinds 1995 is de vereniging geaffilieerd als "Regional Society" met de "International Spinal Cord Society" (ISCoS) (voorheen IMSOP). Sinds 2002 is de werkgroep artsen geaccrediteerd bij de "Vereniging voor Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde (VRA)". Activiteiten van de vereniging zijn:

 • het organiseren en stimuleren van discipline gebonden werkgroepen voor artsen, fysio-/kinesietherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, psychologen en anderen die een aanzienlijk deel van hun tijd in de dwarslaesierevalidatie werkzaam zijn;
 • het jaarlijks organiseren van een interdisciplinair congres zowel voor leden als niet leden;
 • het ondersteunen van initiatieven tot wetenschappelijk werk in de dwarslaesierevalidatie.

 

 • CPlogo Gray RGB 300
 • Wellspect HealthCare
 • Medtronic
 • Hollister
 • Bioness