Lidmaatschap

Wie kan er lid worden?

Gewone leden:
Artsen, fysio/kinesietherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, psychologen en anderen die een aanzienlijk deel van hun tijd werkzaam zijn in de dwarslaesierevalidatie.

Leden van een werkgroep (vertegenwoordigers van een discipline uit een dwarslaesieteam) van het NVDG moeten lid zijn. De werkgroep artsen is tevens een platvorm van de VRA en deze leden moeten dus lid zijn van de VRA.

Buitengewone leden:
Artsen, fysio/kinesietherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en psychologen die belangstelling hebben voor de dwarslaesie revalidatie.
Buitengewone leden kunnen binnen het Genootschap geen lid worden van de discipline gebonden werkgroepen, geen bestuursfuncties vervullen en hebben geen stemrecht in de ledenvergadering. Verder hebben zij dezelfde rechten en plichten als gewone leden en hebben toegang tot het congres.

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness