Kennisdocument zitten 2018: zitten zonder zorgen

Het kennisdocument 'Zitten zonder zorgen' is voor alle leden van het NVDG met interesse in het onderwerp ‘Zitten met een dwarslaesie’.
Bij downloads is het document te downloaden bij het onderdeel behandelprotocollen.

In 2009 is een expertgroep van ergotherapeuten uit alle dwarslaesiecentra voor het eerst bijeen gekomen omdat er een wens lag bij behandelaren binnen de landelijke zitadviesteams om de expertise over zitten te delen, te verdiepen en er zorg voor te dragen dat het kennisniveau geborgd blijft bij collega’s. Het document is dynamisch en vanuit de werkgroep zullen wij er naar streven om de nieuwste relevante inzichten vanuit de literatuur en de praktijk over zitten met een dwarslaesie te verwerken.

De expertgroep bestaat uit de volgende leden:
Marika Bosman, ergotherapeut Rijndam Revalidatie
Ellen Kaandorp, ergotherapeut Heliomare Revalidatie
Loes Mulder, ergotherapeut Roessingh, centrum voor Revalidatie
Ludwine van Orsouw, physician assistant Reade, centrum voor Revalidatie en Reumatologie
Peter Schraven, ergotherapeut Adelante Zorggroep
Annette Sierink, ergotherapeut Sint Maartenskliniek
Linda Valent, bewegingswetenschapper en ergotherapeut Heliomare Revalidatie
Dianne Vlastuin-Hazeleger, ergotherapeut De Hoogstraat Revalidatie

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness