Nieuwe versie van het Ziekenhuisprotocol Dwarslaesie 2021

Geschreven door revalidatieartsen, in nauwe samenwerking met intensivisten, neurochirurgen, orthopeden, internisten en urologen uit verschillende ziekenhuizen.

Allen met één gezamenlijk doel; het verbeteren van de dwarslaesiezorg in de acute fase.

 

Ziekenhuisprotocol Dwarslaesie

  • CPlogo Gray RGB 300
  • Wellspect HealthCare
  • Medtronic
  • Hollister
  • Bioness